skip to Main Content

Joan Ball-llosera

Ciberseguretat

Informació

Joan Ball-llosera és un consultor amb més de 25 anys d’experiència en informàtica per empreses, especialitzat a assessorar i revisar xarxes informàtiques empresarials per tal que compleixin uns mínims de seguretat de dades contra atacs o pèrdues de sistemes per motius externs, dissenyant plans de continuació de negoci.

Activitats

Els conceptes principals són l’Alta Disponibilitat de les Dades i, per tant, també la Seguretat d’aquestes Dades. L’especialització rau en la idea que les dades han d’estar sempre disponibles independentment de la fallada d’elements hardware o software desplegant tots els sistemes necessaris per complir aquest objectiu. L’Alta Disponibilitat porta implícit la seguretat d’aquestes dades, ja que la pèrdua de les dades significa manca de la seva disponibilitat. Per tant, disposar d’un entorn i control de la situació de la informació de l’empresa és crític.

Contacte

Carrer de Perre Vergés 34C

Persona de contacte:

Joan Ball-llosera
877663328