skip to Main Content

Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

IoT
Drons
IA
NewSpace

Informació

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. Forma part del sistema de centres CERCA de Catalunya. La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. L’IRTA ha promogut, des de la seva creació, l’establiment d’acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l’existència, avui dia a Catalunya, d’una xarxa de centres consorciats (entre l’IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d’un sistema cooperatiu d’R+D.

Activitats

Actualment, l’IRTA està plenament involucrat en la transformació digital del sector agrícola de Catalunya. La digitalització de l’agricultura ha de permetre en un futur molt proper la modernització i millora de la gestió de les explotacions agràries, per tal de fer-les més competitives a escala mundial.
Des d’aquest punt de vista, l’IRTA està apostant per aquesta transformació mitjançant l’ús de plataformes d’observació de la Terra i l’ús de les noves infrastructures de comunicacions ja desplegades al territori.


Actualment, usant la xarxa 5G en dues àrees de Catalunya, s’estan duent a terme diversos projectes en la temàtica de l’Internet de les Coses (IoT) aplicades a la millora de la gestió del reg, al seguiment del bestiar en zones d’accés remot, en la traçabilitat de la fruita, en la gestió de plagues i malalties, o bé, per al control mecànic de males herbes.


D’altra banda, l’IRTA també ha fet una aposta molt important en l’ús de plataformes d’observació de la Terra enfocada a millorar la gestió agrícola en àmbits com l’ús eficient de l’aigua en el reg, la selecció de varietats més productives, o bé, la fertilització de precisió mitjançant imatges de dron i de satèl·lit, amb resolucions espacials que van des de centímetres fins a quilòmetres. Això s’ha dut a terme amb la integració de la informació de sensors òptics, tèrmics i de microones provinents tant de l’ESA com la NASA. A més, també s’aposta pel disseny de noves missions orientades a l’agricultura dins del New Space amb l’ús d’espectròmetres que permeten analitzar les millors bandes per a la detecció de l’estrès i el vigor vegetal.

 

Contacte

Torre Marimon, 08140, Caldes de Montbui

Persona de contacte:

Jordi Cristóbal Rosselló
973032850