skip to Main Content

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Drons
IA
IBEC

Informació

L’IBEC és un centre de recerca que té com a finalitat la realització d’investigacions interdisciplinàries al més alt nivell internacional de qualitat que, mitjançant la creació de coneixement, contribueixi a millorar la salut i la qualitat de vida i a generar riquesa.

Activitats

A dins de l’IBEC, el seu grup desenvolupa solucions algorítmiques per al processament automàtic (IA) de dades de matriu de sensors de gas integrats en drones (Dron), cromatografia de gasos – espectrometria de mobilitat iònica (IMS), ressonància magnètica nuclear i espectrometria de masses (GC/LC-MS, MSI) per a mostres de metabolòmica, aliments i medi ambient.

Contacte

Carrer de Baldiri Reixac, 4, 808028, Barcelona

Persona de contacte: