skip to Main Content

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Drons
IA
NewSpace

Informació

Les seves funcions són les relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.

Activitats

Funcions relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.

Contacte

Parc de Montjuic, s/n, 08038, Barcelona

Persona de contacte:

3493 567 15 00