skip to Main Content

Infordisa

Ciberseguretat

Informació

Acompanyen empreses i organitzacions en la seva transformació digital des del 1986, esdevenint un aliat tecnològic clau per als seus clients.
Amb un ampli equip de professionals format per perfils tècnics orientats a la gestió de les TIC i la seguretat informàtica, ofereixen una cartera de solucions i serveis que tenen la ciberseguretat i el suport informàtic com a principal missió. Una proposta basada en un model de millora continua PDCA que busca blindar els entorns IT dels seus clients i garantir la disponibilitat i estabilitat del sistema.

Activitats

A Infordisa estructuren les seves activitats en 4 fases:

  1. La planificació com a fase inicial i essencial. Sense una correcta planificació i, per tant, una bona definició dels objectius a assolir, les possibilitats d’equivocar-se són excessivament elevades. En aquesta fase reflexionen sobre l’escenari a protegir per tal de quantificar-ne els riscos, l’impacte que pot suposar un incident a l’operativa del negoci, les estratègies a aplicar en cas de desastre, i d’altres activitats que busquen la màxima garantia per anticipar-se a incidents greus.
  2. Gestió continuada com a única garantia davant imprevistos. Mitjançant serveis de seguiment i monitoratge permanents, el seu equip especialista controla la realitat de l’entorn IT del client. Gràcies a la vigilància activa sobre els usuaris i sobre la tecnologia, poden detectar variacions en el comportament o detectar nous pegats de seguretat que els permet defensar-se molt abans que es produeixi l’amenaça.
  3. Observar el recorregut per comprovar que seguim en el camí correcte. És la fase orientada a contrastar els objectius definits així com detallar els aspectes a millorar segons els resultats obtinguts. Els serveis detallats en aquesta fase donen cobertura al conjunt de les necessitats IT de l’empresa, passant per la mateixa normativa, gestió i operació que requereix la seva activitat professional.
  4. La visió sense acció només és un somni. És la fase més important que permet iniciar de nou el cicle amb noves estratègies i nous objectius a perfeccionar. Gràcies a l’acompanyament que realitza l’equip del SOC i el lideratge del vCISO, ajuden les empreses a aplicar cada vegada millors estratègies de valor que permetin assegurar el seu bé més preuat, la informació.

Contacte

Carrer del Tren 4, Valls, 43800, Tarragona

Persona de contacte:

Jordi Ferrando
977600321