skip to Main Content

Hashed BlockTac S.L.

Blockchain
Ciberseguretat
IA

Informació

BlockTac és una empresa creada a Barcelona l’abril del 2018 dedicada al desenvolupament d’eines basades en la tecnologia Blockchain per dur a terme certificacions digitals, convertint la documentació i dades dels productes infalsificables i immutables.

Activitats

BlockTac lluita contra productes i dades de consum falsificades, amb els nostres segells digitals d’un sol ús registrats amb la tecnologia Blockchain, dissenyats per a la protecció de la marca i el compromís dels consumidors i amb els nostres dispositius Blockchain-of-things, que es comuniquen directament amb sensors IoT, xifren les dades i les emmagatzemen en una cadena de blocs pública. La informació esdevé fiable, impossible de modificar, realment lligada a la seva font. És impossible que tercers suplantin els productors reals, ajudant a la formació de sistemes d’intel·ligència artificial i reduint el consum d’energia.

Contacte

Carrer Marinada, 14, Girona

Persona de contacte: