skip to Main Content

Goo Apps

IoT

Informació

Goo Apps és una empresa de desenvolupament de software a mida. Oferim solucions B2B que engloben totes les àrees de l’àmbit mobile, des d’aplicacions fins a IoT, i fem possible la transformació digital de processos a través del disseny i implementació dels nostres productes.

Activitats

A Goo Apps desenvolupen i programen aplicacions que permeten la comunicació de smartphones i tablets amb objectes intel·ligents a través de Bluetooth Serial i Low Energy (BLE). Les apps es poden comunicar amb un o diversos dispositius a la vegada. Les nostres eines de treball són framework ben coneguts, open-source i ben documentats, tot això es garantia d’una alta qualitat de codi, seguretat i durabilitat.

Alguns exemples dels nostres últims projectes amb IoT són:

– Aplicació connectada a través de Bluetooth serial a una porteria intel·ligent, de manera que rebem informació de la velocitat del impacte i posició.
– Recepció de dades a través de BLE pel monitoratge i enregistrament de la petjada durant un exercici esportiu.
– Enviament de dades i estadístiques a través de WebServices pel seu posterior anàlisi i estudi.

Contacte

Avinguda del Portal de l'Àngel, 36 08002 Barcelona
656 828 020

Persona de contacte:

Eric García
656 828 020