skip to Main Content

Getronics

IoT

Informació

Getronics és un integrador global TIC amb una amplia historia que s’estén durant més de 130 anys. Amb més de 3.700 empleats a Europa, Asia Pacífic i Amèrica Llatina, la visió de Getronics és re-imaginar el futur digital per cada un dels nostres clients. Aconsegueixen això aprofitant una cartera de serveis integrada i “secure by design” al voltant de les àrees de Business Applications, Digital Workplace, IoT i Smart Spaces, Multi-Cloud, Field I Onsite Support, Service Desk, Network Infrastructure i Security I Compliance, per servir els més de 1800 clients tant del sector públic com privat.

Getronics és el membre líder de la “Global Workspace Alliance”. Aquest model únic ofereix als seus clients serveis de TIC en 185 països, amb un únic punt de contacte i entitat de facturació, però mantenint l’enfocament i la flexibilitat d’un soci local.

Activitats

Getronics utilitza tot el potencial de la IoT per oferir una filosofia de serveis que anomenen “Smart Spaces”.

Tradicionalment, l’enfocament dels béns immobles se centra en el cost dels edificis i dels actius. Avui dia, aquest enfocament s’ha desplaçat a una oferta d’un ús més flexible de l’espai, l’experiència i la satisfacció dels usuaris, la sostenibilitat i el benestar. Tot alhora incrementa l’eficiència operativa.

La necessitat de perfeccionar i millorar ràpidament aprofitant la tecnologia, els dispositius i les dades és crucial pel creixement alhora que ofereix noves oportunitats.

Gestionar els accessos, localitzar als empleats i visitants, optimitzar l’ús de les instal·lacions, ajustar els horaris d’il·luminació i climatització, controlar la seguretat, supervisar la neteja i la gestió de residus, i proporcionar nous serveis i eines digitals per garantir una millor experiència són només alguns dels exemples del que pot oferir Getronics Smart Spaces.

Amb un rol central, ofereixen una proposta de solució integral:

 • Consultoria: Definició dels “Smart Scenarios” que realment aporten valor en cada espai o edifici. Disseny del desplegament de dispositius IoT necessaris (quins dispositius, quants, quins fabricants i en quins llocs)
 • Instal·lació: Instal·lació de sensors, dispositius IoT, controladors, antenes, “beacons”, etc.
 • Solucions Software: Desplegament i personalització de solucions que resolguin tots els cas d’ús utilitzant tant les nostres aplicacions pròpies com de tercers
 • Integració: Entenent que els espais disposen ja d’actius en funcionament, Getronics s’adapta integrant múltiples sistemes i aplicacions:
  • BMS & SCADAS
  • Biomètrics
  • CCTV
  • Control d’accés
  • Aplicacions de facturació
  • BIM (Building Information Modelling)
  • Tot utilitzant el nostre “Getronics Integration Hub” i amb un enfoc d’arquitectura oberta (Open Source) i multi-plataforma (Servidor privat, Cloud Publica o Privada) oferint una flexibilitat total d’adaptació al client i “future proof”.

A dia d’avui, donen suport a més de 2.2 milions de punts IoT, han integrat 9700 IoT Gateways i cada dia intercanvien 240 Bilions de missatges en les seves solucions

Contacte

c/ Rosello i Porcel, 21, planta 11 – 08016 Barcelona

Persona de contacte:

Andrea Moreno
680 76 14 94