skip to Main Content

GESTIÓ I PROMOCIÓ AEROPORTUARIA S.A. (GPA)

IA

Informació

GPA és una consultoria de transport aeri. S’encarreguen de temes de desenvolupament de rutes, càrrega aèria i temes logístics en general, desenvolupament aeroportuari i formació en resposta emergències. 

Activitats

Els serveis sovint tenen un component innovador i tecnológic important en tractament de dades, AI i/o digitalització de processos en el entorn aeri. GPA va de la ma de socis tecnológics per desenvolupar solucions per al transport aeri. Han treballat en algoritmes de previsió, tractament de dades, traçabilitat amb dades mòbils, desenvolupat plataformes digitals per la càrrega aèria, entre d’altres projectes.

 

Contacte

Av. Diagonal 452, 08006, Barcelona

Persona de contacte:

Jaume Adrover
+34 934 169 309