skip to Main Content

Drones for Geology

Drons

Informació

Drones for Geology és una empresa de serveis de consultoria feta per geòlegs la qual utilitzen els drons com a principal eina de treball. Treballen de la mà de la recerca sempre tractant de trobar les solucions més consistents i innovadores.

Activitats

Drones for Geology és una empresa que utilitza drons i sistemes de posicionament per obtenir informació cartogràfica i geològica del terreny. També tenen experiècia en la redacció i execució de projectes de recerca.

Contacte

Carrer S'Auguer, Blanes, 17300, Girona

Persona de contacte:

Fernando Borràs
646131278