skip to Main Content

Dribia Data Research S.L.

IoT
IA

Informació

Dribia és un estudi d’innovació en ciència de dades. Desenvolupen solucions de software a mida que utilitzen dades per a resoldre problemes de negoci emprant ciència de dades i intel·ligència artificial.

Activitats

Dribia ofereix dos tipus de serveis: Estratègia de dades (què fer amb les dades) i desenvolupament de projectes de ciència de dades (resolució de reptes empresarials amb algorítmia i IA).

En relació al primer servei Dribia ajuda els seus clients a identificar oportunitats d’aplicació de ciència de dades amb projectes tangibles per resoldre reptes de negoci, que implementen en el segon tipus de serveis. Des de Dribia treballen de manera iterativa, àgil i gestionant tot el cicle de vida de les seves solucions a mida, des del seu disseny fins a la seva implementació i manteniment.

Contacte

C/ Domènech 4, 08012, Barcelona

Persona de contacte:

Oleguer Sagarra
+34 93 187 09 79