skip to Main Content

Draco Systems

IoT
Drons
IA
NewSpace

Informació

DRACO és una empresa tecnològica que ofereix el seu coneixement i experiència en el desenvolupament electrònic de nous productes, acompanyant els clients des de les fases inicials de disseny i prototipatge, fins al desenvolupament i a la producció en sèrie, passant per les proves pilot i la industrialització (certificacions i controls de qualitat).

Activitats

Com enginyers electrònics de solucions, les seves activitats podrien estar vinculades a totes les comunitats de la DCA, ja que han desenvolupat productes per a tots els sectors, tant productes amb comunicacions (WiFI, BLE, LoRA, etc.) com integrant algorismes de tercers en el hardware desenvolupat. Com diu el seu claimDRACO makes hardwared less hard.

Contacte

C/ Eduard Maristany 372, 08918, Badalona

Persona de contacte:

Meritxell Gimeno
+34935607010