skip to Main Content

Costaisa

IoT
Ciberseguretat
IA

Informació

Costaisa és una empresa especialitzada en serveis de tecnologies de la informació en el sector salut, tant per a prestadors de serveis com per a asseguradores i mútues de salut. Des de 1968 ofereix una àmplia gamma de serveis de consultoria i implementació de sistemes d’informació: administració de sistemes, manteniment i modernització d’entorns mainframe, desenvolupament i implantació de programari propi i de tercers, serveis i solucions cloud, i suport a l’usuari.

Activitats

Serveis cloud. Costaisa és pioner en la governança d’infraestructures de tecnologies de la informació de gran complexitat i alt rendiment, tant en entorns mainframe, com cloud “purs” o híbrids. Tenim una àmplia experiència en projectes de transició, virtualització, mobilització i configuració d’entorns, amb els principals proveïdors de mercat i AWS, especialment. En ciberseguretat, Costaisa cobreix tots els aspectes d’identificació, protecció, detecció i resposta a possibles atacs, en totes les seves dimensions plataformes, instàncies, contenidors, aplicacions, dades i a nivell d’usuari. Modernització d’aplicacions legacy Cenia és una solució desenvolupada íntegrament per Costaisa que permet convertir de manera completament automatitzades aplicacions Natural a entorns J2EE i bases de dades ADABAS a relacionals. Així mateix disposen de solucions per a conversió d’aplicacions en altres llenguatges legacy com Cobol o PL/I a entorns J2EE.

Contacte

A.de la Riera de Cassoles, 61, 08012, Barcelona
https://twitter.com/costaisa

Persona de contacte:

Francisco Araújo
93 253 61 00