skip to Main Content

CESVA

IoT

Informació

CESVA és una empresa fundada l’any 1969 a Barcelona i especialitzada en disseny i fabricació d’equips per a la mesura i control del soroll.

Activitats

T120: sensor de soroll

El TA120, dissenyat l’any 2014, és el primer sensor de soroll IoT amb precisió sonomètrica del mercat i reuneix en un equip de dimensions reduïdes la precisió d’un sonòmetre classe 1, la màxima protecció d’un kit d’intempèrie professional (pluja, neu, vent, pols, ocells, IP65) i la connectivitat total amb les més importants plataformes: NoisePlatform (de CESVA) i de codi obert com Sentilo i protocols industrials.
El TA120 garanteix una mesura de soroll amb la màxima precisió i fiabilitat.

– NoisePlatform: plataforma online de monitorització del soroll

NoisePlatform és una plataforma al núvol que visualitza en temps real i analitza de forma dinàmica el soroll mesurat per una xarxa de sensors que permeten monitoritzar completament tota l’àrea d’influència d’activitats sorolloses com infraestructures de transport, ciutats (Smart Cities), plantes industrials, zones d’oci o zones tranquil·les com parcs naturals o platges.

Contacte

C/ Maracaibo 60 8030 Barcelona
934 335 24

Persona de contacte:

Joan Casamajó
934 335 24