skip to Main Content

Centre Tecnològic BETA

Blockchain

Informació

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA) va néixer el juny de 2014, per donar impuls a l’activitat investigadora en el camp de les tecnologies ambientals a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

La principal missió del Centre Tecnològic BETA és ser un actor rellevant per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals. L’impuls per complir amb aquesta missió prové tant de l’execució de projectes d’I+D+i com de la transferència de coneixement al sector públic i privat.

El CT BETA, forma part de TECNIO, una xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya i que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació i transferència de tecnologia.

Activitats

Camps d’expertesa:

  • Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular
  • Ecologia Aplicada i Canvi Global
  • Gestió del Sòl i dels Nutrients
  • Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat
  • Governança per a la Sostenibilitat

Contacte

Ctra de Roda 70, 08500 Vic
938 816 168

Persona de contacte: