skip to Main Content

BMAT Music Innovators

IA

Informació

BMAT Licensing (BMAT, www.bmat.com) és una PIME intensiva en R+D especialitzada en
tecnologia d’àudio que opera globalment monitorant  música en canals de ràdio, TV, locals i internet en 135 països, i presta serveis d’identificació de música i informes d’ús a més de 100 entitats de gestió col·lectiva (CMOs) de drets musicals, abastant un 34% de la quota de mercat mundial. BMAT cobreix una àmplia varietat de necessitats de la indústria, aportant transparència i eficiència en el procés de distribució de drets d’autor a titulars legítims de drets, com ara compositors, editors i artistes.

Activitats

BMAT és líder en monitoratge i generació d’informes d’ús de música gràcies, entre d’altres coses, a la seva tecnologia propietària protegida d’àudio fingerprinting i algorismes avançats de matching de metadades musicals.

Contacte

C/ del Torrent de Perales, 1, 3, 08028 Barcelona

Persona de contacte:

Denis Guilhot
934 86 94 07