skip to Main Content

BITFAKTOR

Blockchain

Informació

Bitfaktor és una consultoria d’estratègia digital especialitzada a oferir solucions BlockchainDLT per a empreses. Duen a terme un anàlisi integral (econòmic, tècnic i jurídic) i proposen la millor solució per millorar el ROI digital.

Activitats

 • Especialitzats en traçabilitat blockchain del sector alimentació i begudes (del camp al plat): marketing / publicitat, seguretat alimentària, benestar animal i sostenibilitat mediambiental.
 • Programes de fidelització clients basats en solucions Blockchain.
 • Programes Blockchain de motivació, “engagement” de col·laboradors (persones empleades).
 • Desenvolupament aplicacions Web 3.0.
 • Desplegament d’APIS connectades a Blockchain/ DLT.
 • Traçabilitat documental: registres Blockchain/DLT.
 • Disseny, creació i publicació de credencials acadèmiques i professionals registrades de forma immutable.
 • Tokenomics : Estudi i disseny del aspectes econòmics dels tokens d’un projecte blockchain: emissió, distribució i valoració: Especial focus en la creació, maximització i manteniment del valor del token a curt, mig i llarg termini.
 • Creació, publicació i gestió de transferències de NFTs ( Tokens no fungibles): Drets de Propietat i drets d’autor (“royalties”).
 • Tokenització i gestió de tokens d’utilitat i “security”( tokens d’actius financers): Solucions per la Tokenització de actius immobles, projectes tecnològics i energètics.
 • Formació Blockchain per a empreses (Directius i Tècnics).

Contacte

Gran Via Carles III, 98

Persona de contacte:

Andreu Crous
636533112