skip to Main Content

Barkeno Advisors

IoT

Informació

A Barkeno pensem que les Smart Cities ja han descobert que la qüestió no és només posar sensors i fer BigData, sinó provocar la innovació social i ciutadana de la mà d’estratègies tecnològiques centrades en la ciutadania. Una ciutat intel·ligent és una ciutat innovadora, i viceversa.

Activitats

A Barkeno som una consultoria estratègica i de negoci, ajudem a les empreses i administracions públiques en els seus processos d’innovació en tots els àmbits d’activitat, mitjançant un ús intensiu de les tecnologies, en especial les TIC.

– Gestió de projectes: donem suport a la gestió de projectes des d’oficines tècniques orientades a garantir el desenvolupament dels projectes en temps i forma, de manera que es compleixin els requisits marcats i la consecució dels objectius acordats.
– Desenvolupament de negoci: ajudem a les organitzacions a buscar oportunitats que permetin crear valor a llarg termini a través de xarxes de relacions, clients i els mateixos mercats.

A Barkeno pensem que les Smart Cities ja han descobert que la qüestió no és només posar sensor i fer BigData, sinó provocar la innovació social i ciutadan de la mà d’estratègies tecnològiques centrades en la ciutadania. Una ciutat intel·ligent és una ciutat innovadora, i viceversa. Hem passat d’un concepte “clàssic” de Smart City on el ciutadà és un objecte passiu que ha de ser gestionat i les seves dades recollides, a un nou paradigma més innovador: el concepte de Smart Citizen; que situa al ciutadà en el centre de l’activitat que es genera a la ciutat i el converteix en un “sensor humà”.

A Barkeno treballem amb Ajuntaments, organismes locals, centres tecnològics i empreses per conceptualitzar nous serveis i repensar els serveis existents en clau smart. Plegats aconseguim millorar la qualitat de vida i el potencial innovador de les ciutats, amb l’objectiu de construir societats més justes, equivalents i empoderades.

Contacte

Carrer Provença, 385 4t 5a 08025 Barcelona
931 240 573

Persona de contacte:

Toni Sànchez Rifà
931 240 573