skip to Main Content

Associació Drone 51

Drons

Informació

Drone-51 neix com a associació al novembre del 2019 amb l’objectiu de promoure l’ús, coneixement i divulgació de l’ecosistema dron en el sector professional i industrial, i es desenvolupa també com a impulsor tecnològic de solucions IoT per a diferents verticals.
Per aconseguir aquest objectiu es duen a terme les següents activitats per àrea d’aplicació.
Tecnologia Drone

 Formen pilots RPA i radiofonistes de banda aèria.
 Imparteixen cursos i seminaris de fotogrametria i interpretació d’imatges per a múltiples aplicacions.
 Ofereixen seminaris específics per a universitats.
 Desenvolupen i fabriquen aeronaus i sistemes auxiliars.
 Realitzen treballs de fotogrametria i creació de mapes 3D.
 Realitzen treballs de revisió d’infraestructures. (Òptica, Infrarojos, Ultrasons, LIDAR)
 Ofereixen solucions i serveis innovadors mitjançant tecnologia Drone.
 Són una productora audiovisual per a la generació de continguts i streaming.
 Han participat en fòrums i esdeveniments de el sector Drone.

Tecnologia IOT:

 Realitzen projectes de captació de dades mitjançant IOT.
 Despleguen infraestructures IOT en entorns agrícoles, forestals i industrials.
 Desenvolupen i calibren sensors per a usos específics (ambiental, concentració de gasos, pressions).
 Realitzen anàlisis espectrals per desplegaments IoT.
 Col·laboren amb projectes d’investigació mediambiental.
 Desenvolupen algoritmes de ML / IA per interpretació de dades i prediccions.
 Despleguen infraestructures de tractament i presentació de dades al cloud.
 Participen en fòrums e esdeveniments del sector IoT

Contacte

Carrer Circumval·lació baixa, No 17-19, 3o 3o,Cerdanyola del Vallès
632324244

Persona de contacte: