skip to Main Content

Asperis Security

Ciberseguretat
IA

Informació

Asperis Security es dedica a la ciberseguretat, especialitzant-se en pentesting i monitoratge d’infraestructures, amb un enfocament en la seguretat proactiva. Treballen per garantir que les infraestructures dels seus clients estiguin segures davant qualsevol tipus d’atac, proporcionant així tranquil·litat i protecció a les empreses.

Activitats

Asperis Security, es centren en oferir serveis de ciberseguretat:

Servei de Pentesting: Realitzen proves de penetració detallades per identificar i mitigar vulnerabilitats en sistemes i aplicacions, assegurant la seguretat de les infraestructures crítiques de les comunitats.


SIEM com a Servei: Ofereixen un servei de vigilància informàtica avançada, crucial per a la detecció i resposta proactiva a riscos, protegint els actius digitals de les comunitats.


SOC com a Servei: El seu Centre d’Operacions de Seguretat proporciona defensa contra les amenaces cibernètiques en constant evolució, mantenint segures a les comunitats davant diversos riscos digitals.


Monitorització de la Dark Web: Aquest servei inclou el rastreig i anàlisi de la Dark Web per alertar sobre amenaces ocultes que puguin afectar la identitat i seguretat de les comunitats.


Serveis de Red Team: Simulen atacs cibernètics reals per avaluar la resistència de les infraestructures comunitàries, enfortint així la seva seguretat.


Phishing com a Servei (PhaaS): Milloren la conscienciació sobre el phishing entre els empleats de les comunitats, un pas clau per enfortir la seguretat general.


Formació per a Empreses: Ofereixen formació especialitzada en ciberseguretat per a empreses, augmentant la consciència i preparació dels empleats en les comunitats davant amenaces cibernètiques.

Contacte

Carrer de Pallars, 73

Persona de contacte:

Carlos Flores
662103503