skip to Main Content

Amphos 21

IoT
IA

Informació

Amphos 21 és una consultoria científica centrada en oferir solucions innovadores a problemes mediambientals. Està especialitzada en desenvolupament d’eines numèriques i solucions digitals per a la gestió d’aigua, residus i recursos naturals.

Activitats

Amphos 21 desenvolupa solucions digitals a mida segons les necessitats ambientals del client. Estudia i defineix la problemàtica en concret per identificar la millor solució basada en eines digitals com la Intel·ligència Artificial, la sensòrica, l’internet de les coses o SIGs.
Disposa d’un producte bàsic, l’Aqualearning, que posa en valors les dades ambientals del client (qualitat i quantitat del recurs hídric o dels residus, per exemple) per extreure’n informació que permeti optimitzar-ne la gestió:

  • Plataforma d’alerta primerenca basada en la Intel·ligència Artificial per predir la presència de contaminants a partir de les analítiques de compostos majoritaris.
  • Eina de gestió de pous d’explotació per predir-ne els nivells minimitzant les interferències de descensos i els impactes a l’entorn.
  • Eina per l’optimització dels processos de tractament d’aigua a partir de la predicció dels cabals d’arribada a planta i la presència de contaminants.
  • Plataforma d’alerta de cabals i qualitat d’un riu amb suficient antelació per gestionar la captació del mateix.
  • També integra la creació i implantació de sensors amb dades en temps reals i desenvolupa dispositius IoT.

Contacte

C/ 27, 10-16 Sector BZ Zona Franca, 08040, Barcelona

Persona de contacte:

Ester Vilanova Muset
935830500