skip to Main Content

AL1 International Consulting Group

IA

Informació

AL1 International Consulting Group és el Distribuïdor exclusiu a Espanya de la plataforma GeoCassini que és l’única plataforma 100% web accessible en mode SaaS dedicada a emmagatzemar, gestionar, operar, actualitzar i compartir totes les dades que en descriuen l’espai i el contingut.

e-Cassini és una empresa creada amb l’objectiu de simplificar la gestió diària del domini públic, facilitant el desenvolupament de tota mena de plànols (carrers, PCRS, façanes, xarxes, etc.), dades geolocalitzades i dades GIS, gràcies a les perspectives que ofereixen les noves tecnologies.
e-Cassini permet explotar de forma sincronitzada tota mena de dades 2D i 3D, públiques (Open Data) o privades, en particular els núvols de punts 3D resultants de captures LIDAR o de tractaments fotogramètrics. La plataforma també ofereix una àmplia gamma de bessons digitals i aplicacions per al processament de dades, aplicacions de “casos d’ús” i aplicacions d’intel·ligència artificial (IA).

Activitats

Desenvolupament d’IA i bessons digitals per a GIS, BIM, Smart City, enginyeria civil.

Persona de contacte:

Samuel De Palatis
681 174 921