skip to Main Content

La DCA-NewSpace és la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que integra empreses, centres de recerca, administracions i altres entitats que desenvolupen, integren, implementen o ofereixen solucions tecnològiques basades en el NewSpace.

El NewSpace representa una nova economia basada en la democratització de l’espai i de la indústria aeroespacial gràcies a l’ús de satèl·lits més petits que tenen un cost i un temps de desenvolupament menor que els satèl·lits clàssics. Aquest canvi de paradigma permet que molts més actors els utilitzin en aplicacions verticals o transversals en diversos sectors productius. En un futur immediat es preveu un augment del nombre de llançaments d’aquests satèl·lits i, en conseqüència, s’espera un fort creixement en nombre i consolidació de les entitats catalanes que actualment estan vinculades al NewSpace.

La DCA-NewSpace és un dels eixos clau de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, que vol donar suport al desplegament d’aquesta nova economia de l’espai per fer de Catalunya un pol d’innovació, lideratge i d’atracció de talent i d’empreses en l’àmbit d’aquest creixent sector.

Serveis

Ser soci de la DCA té molts avantatges.

Coneix amb detall tot el que et podem oferir.

Més oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic

Participació i visibilitat en fires i congressos del sector tecnològic

Sinergies i accés a espais de treball amb membres de les diferents comunitats

Connexió amb l’ecosistema d’innovació

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Accés a fonts de finançament