skip to Main Content

La DCA-Ciberseguretat és la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que integra empreses, centres de recerca, administracions i altres entitats que desenvolupen, integren, implementen o ofereixen solucions tecnològiques basades en el sector de la ciberseguretat.

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes -siguin dispositius, aplicacions o dades- davant d’atacs digitals. Avui dia, el cibercrim és una de les principals amenaces amb què s’enfronten les empreses. A Catalunya existeix un teixit empresarial en el marc de la ciberseguretat que cal potenciar i enfortir per tal que pugui donar resposta a les necessitats existents del país.

La DCA-Ciberseguretat és un dels eixos clau de l’Estratègia de Ciberseguretat de Catalunya,  que treballa per assolir un país cibersegur amb un servei públic de ciberseguretat i impulsant la cultura de la ciberseguretat, la innovació i el talent.

Serveis

Ser soci de la DCA té molts avantatges.

Coneix amb detall tot el que et podem oferir.

Més oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic

Participació i visibilitat en fires i congressos del sector tecnològic

Sinergies i accés a espais de treball amb membres de les diferents comunitats

Connexió amb l’ecosistema d’innovació

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Accés a fonts de finançament