skip to Main Content
tancat

ChallengeDCA per consolidar unes infraestructures de qualitat, segures i digitalitzades

La 1a edició del ChallengeDCA se centra a trobar solucions innovadores per consolidar unes infraestructures de qualitat, segures i digitalitzades al servei de la societat, de la mà de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya (DGIM).

La DGIM és l’organisme que vetlla per la planificació, projecció i construcció d’infraestructures viàries i ferroviàries, de transport per carretera i de mobilitat activa. Gestionen, modernitzen i conserven la xarxa de carreteres de la Generalitat.

Calendari

  • Presentació dels reptes: 19 de juliol 2023
  • Recollida de reptes: fins al 3 de novembre 2023
  • Avaluació propostes: finalitzat
  • Lliurament de premis: 14 de desembre durant el DCA Members Day

Premis

  • 1r: 15.000€ i l’oportunitat de realitzar una prova pilot de la solució amb la DGIM
  • 2n: 3.000€
  • 3r: 2.000€
Repte 1

Proporcionar informació fiable i completa sobre la xarxa de bicicletes i el turisme ciclista de Catalunya (GeoBike).

L’objectiu del primer repte és proporcionar una font oficial i fiable dels traçats georeferenciats de vies ciclistes de Catalunya i dels serveis vinculats. Aquest repte s’emmarca en l’Estratègia catalana de la bicicleta, que pretén impulsar l’ús de la bicicleta com a mètode de transport actiu i sostenible, tant en la mobilitat quotidiana com en la del lleure, l’esport i el turisme.

Repte 2

Millorar la comunicació unidireccional de l'usuari cap a l'Administració en la detecció d'incidents i interrupcions viàries.

L’objectiu del segon repte és connectar i implicar l’usuari de la carretera amb el gestor, així com millorar l’eficiència de la detecció, comunicació i resolució d’incidències.

Repte 3

Comptabilitzar les emissions de carboni generades per la DGIM en la seva activitat.

L’objectiu del tercer repte és determinar quines activitats són les més generadores de carboni i poder monitorar-les de forma que la petjada es redueixi progressivament fins a assolir els objectius marcats.

Repte 4

Millorar la seguretat viària per prevenir situacions perilloses ocasionals a la carretera, com ara la presència de ciclistes, senglars i esllavissades.

L’objectiu del quart repte és aplicar noves tecnologies a les carreteres per millorar la seguretat específica dels ciclistes, i la de tots els usuaris de la carretera enfront de xocs amb obstacles per esllavissades o amb animals que envaeixen la calçada.

Repte 5

Implementació i gestió de senyalització horitzontal variable per optimitzar la capacitat de les carreteres.

L’objectiu del cinquè repte és explorar noves tecnologies i metodologies per poder senyalitzar i abalisar carreteres de forma variable amb nous carrils sense necessitat de posar cons físicament. La solució s’ha de poder implementar de forma fàcil i assegurant les condicions de seguretat viària, evitant en la mesura possible el treball físic dels operaris de conservació.

Una edició organitzada per: