skip to Main Content

Respiradors de campanya

IoT

Motivació

La crisi sanitària de la Covid-19 ha posat de manifest la manca de recursos mecànics pel suport de la respiració assistida.
L’aliança entre Leitat, Hp i el consorci de la Zona Franca van iniciar un projecte pel desenvolupament d’un respirador de campanya en el que s’implementa un control remot a través de la plataforma Smnart Brain de Cellnex.
La tasca de NearbySensor en el projecte és la de dotar connectivitat IoT a aquests respiradors.

Objectiu

L’objectiu era recollir les dades rellevants dels respiradors de campanya, realitzant un tractament previ en Edge Computing i pujar les dades al núvol per tal que es poguessin visualitza a la plataforma Smart Brain de Cellnex en temps real.

Solució tecnològica

Es va realitzar una integració amb el PLC de control del respirador de campanya, Siemens S7-1200 mitjançant un protocol OPC-UA. Realitzant el desplegament del NbS Agent en un hardware Raspberry Pi.Això permet realitzar el pretractament de les dades en Edge Computing per permetre la compactació de les mostres que es recullen amb una elevada freqüència (10 ms/mostra).El control compren la gestió d’alarmes generades pel respirador, la conversió de les dades a format json per el seu enviament al núvol i emmagatzemant local en cas de pèrdua de comunicacions i Visualització a la plataforma Smart Brain de Celnex.

Model de negoci

El projecte sorteig de l’aliança de Leitat amb el consorci de la zona franca, i HP  juntament amb el CatSalut a través del consorci sanitari de Terrassa i l’Hospital parc Taulí. Celnex, com a mecenes de la Fundació Leitat, va encarregar a NearbySensor la integració de les dades amb la seva plataforma Smart Brain.

Resultats

En el seu disseny original, els respiradors només disposaven de les dades a peu del llit. Amb aquesta millora, els metges poden accedir a les dades a temps real des de qualsevol ubicació amb connectivitat d’internet El desplegament de la plataforma es realitza de forma totalment descentralitzada, ja que cada estació Edge Computing s’autorregistra a la plataforma sense necessitat d’una configuració personalitzada.

Estat actual

El sistema va ser aprovat per l’Agencia Española del Medicamento i es varen fer proves amb pacients.

Compartir en: