skip to Main Content

La Unió Europea presenta la Drone Strategy 2.0 amb l’objectiu d’accelerar l’ampliació del mercat europeu de d’UAS

Drons

La Comissió Europea (CE) ha aprovat la Drone Strategy 2.0, una estratègia que aporta una visió per al desenvolupament i amplifiació del mercat europeu de drons. El document es basa en el marc de seguretat de la Unió Europea per operar i establir els requisits tècnics dels UAS. La nova estratègia exposa com Europa pot dur a terme operacions comercials de drons a gran escala alhora que ofereix noves oportunitats al sector.

A més de proporcionar nous i millorats serveis a clients i usuaris, s’espera que els drons produeixin més beneficis econòmics. El pla europeu també descriu propostes per regular l’ús abusiu dels drons, per exemple, quan es destinen a finalitats criminals o malicioses. De la mateixa manera, es preveu la incorporació d’una etiqueta que indiqui que la marca del dispositiu i que garanteix el seu funcionament de forma segura i fiable.

Per tal de materialitzar l’adopció de l’estratègia, la Comissió Europea vol assegurar que la societat donarà suport al desplegament dels drons per al 2030. Per això, la iniciativa preveu implementar serveis en àmbits com la cartografia, la imatge, la inspecció i vigilància dins de la normativa legal, el lliurament de mostres o la resposta a emergències. Tanmateix, oferiria serveis innovadors en l’àmbit de la mobilitat aèria urbana, com ara taxis aeri, que compten amb el trànsit regular de passatgers.

En paral·lel, la Comissió iniciarà el plantejament de 19 accions sobre àrees operatives, tècniques i financeres per crear l’entorn regulador i comercial adequat per a l’espai aeri. Aquestes accions inclouran l’adopció de  normes comunes d’aeronavegabilitat i nous requisits de formació per a pilots d’avions remots i eVTOL; la creació d’una plataforma en línia per donar suport a les parts interessades locals i a la indústria que implementen una mobilitat aèria innovadora sostenible; el desenvolupament d’un full de ruta estratègic per identificar àrees prioritàries per a la recerca i la innovació; i definir criteris per a una etiqueta voluntària de drons aprovada per la ciberseguretat.

La Comissió Europea va presentar la Drone Strategy 2.0 durant la conferència de DroneDays a Brussel·les per promoure el desenvolupament dels UAV. L’esdeveniment permetia que funcionaris governamentals,  reguladors, empreses i membres del públic interessats poguessin informar-se sobre com els 27 estats membres promouran les activitats aèries emergents en els pròxims anys.

Compartir en: