skip to Main Content

L’Agència de Ciberseguetat de Catalunya licitarà serveis per valor de 30 milions d’euros fins a finals d’any

Ciberseguretat

Els serveis abasten àmbits com la seguretat de la informació i els riscos tecnològics o la creació de l’ecosistema de la ciberseguretat

La ciberseguretat és un dels pilars estratègics sobre els quals cal construir la societat digital a Catalunya; en aquest context, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és l’encarregada d’establir el servei públic de ciberseguretat i treballa per garantir i augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya, així com la confiança digital de la ciutadania.

Per tal d’adequar les capacitats que permetin fer front als reptes estratègics que planteja la ciberseguretat i la societat digital, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya licitarà, entre setembre i desembre, contractes per un valor estimat de 30 milions d’euros.

Els serveis licitats, que representen uns 6 milions d’euros anuals, hauran d’atendre les necessitats de gestió i desenvolupament dels serveis operatius recurrents que l’Agència proporciona en els diferents àmbits d’actuació; entre aquests, també hi ha els referents a l’activitat administrativa de l’organització:

 • Consultoria de Seguretat de la Informació i riscos tecnològics
 • Control i Operació del Perímetre (COP)
 • Govern del Risc
 • Govern de la Identitat Digital
 • Suport a la governança de la ciberseguretat
 • Creació i evolució de l’ecosistema de la ciberseguretat
 • Disseny de campanyes amb post-producció
 • Administració finances i control de gestió
 • Gestió i evolució operativa
 • Gestió i operació de seguretat
 • Govern de la dada de l’Agència

Amb l’objectiu de potenciar el sector econòmic de la ciberseguretat, l’Agència anima el sector a  participar en el disseny i gestió dels serveis i projectes de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per assolir els objectius estratègics de l’organització.

Com a organisme competent en matèria de ciberseguretat, l’Agència es responsabilitza de l’establiment i el seguiment dels programes d’actuació en matèria de ciberseguretat, sota la direcció estratègica del Govern de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i col·laborant amb governs locals de Catalunya, el sector privat i la societat civil. Les licitacions es publicaran en el Portal de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Compartir en: