skip to Main Content

El CDTI llança la segona convocatòria del Programa Tecnológico Aeronáutico dotada amb 80 milions d’euros en subvencions

Drons

El CDTI, l’Entitat Pública Empresarial (EPE) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la segona convocatòria del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA), la qual està dotada amb un pressupost de 80 milions d’euros en subvencions per a projectes en concurrència competitiva al voltant dels reptes identificats sobre reducció d’emissions, UAVs, sistemes i fabricació intel·ligent i avançada . 

L’objectiu del PTA és reforçar el suport al sector aeronàutic , facilitant que les empreses puguin abordar els canvis tecnològics necessaris per descarbonitzar el sector a favor de combustibles no contaminants com l’hidrogen o l’aplicació de drons i taxis aeris.

El sector aeronàutic és un dels sectors més demandants en R+D, compta amb productes d’alt valor afegit i és exportador. El programa es planifica a partir de propostes en consorci que permetin enfortir la cooperació entre agents i, alhora, incentiva la cooperació amb centres tecnològics i organismes de recerca. El pressupost es distribueix en 15 milions d’euros per a modalitat PTA PIMES45 per a PTA Grans Empreses i 20 per a la nova modalitat PTA Grans Projectes Estratègics que s’enfocaran exclusivament, en la utilització de l’hidrogen en aeronaus.

Aquest programa s’emmarca en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea

Perfil dels ajuts

El PTA permetrà capacitar la indústria nacional amb tecnologies disruptives i estratègiques, a més de posicionar les empreses per aconseguir una millor participació en els grans programes internacionals de desenvolupament de noves aeronaus. Per això, el PTA finançarà projectes d’R+D empresarial en cooperaciórealitzats per agrupacions d’empreses (grans i PIMES) que podran subcontractar organismes de recerca (universitats, centres públics de recerca, centres tecnològics, etc.) .

El PTA donarà suport a l’execució de projectes aeronàutics d’R+D+I empresarial que permetin generar un efecte tractor sobre tota la cadena de valor en els següents àmbits:

 • Avió zero emissions: minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions del futur i aconseguint a mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió, optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.
 • UAVs: potenciar les capacitats d’R+D+I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
 • Noves aeronaus multipropòsit i sistemes: impulsar les capacitats per al disseny, el desenvolupament, la producció i la certificació d’un avió complet com a tecnologies de sistemes (avió, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc.).
 • Fabricació intel·ligent i avançada: digitalització.

La convocatòria recull les següents modalitats de participació:

1. PTA Grans Empreses

 • Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible d’un mínim de 4.500.000 euros i un màxim de 12.000.000 euros . El pressupost elegible mínim per empresa serà de  500.000 euros en cas de gran i mitjana empresa i de  250.000 euros  en el cas de la petita empresa.
 • Els projectes hauran de ser plurianuals, amb un inici en el 2022 i finalització al juny del 2025.
 • Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses. L’empresa que representi l’agrupació haurà de ser una gran empresa i, almenys, un dels socis haurà de ser una petita o mitjana empresa.
 • La subcontractació dels organismes de recerca és opcional.
 • No s’hi exigeixen activitats de recerca industrial.

2. PTA PIMES

 • Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible d’un mínim de 2.000.000 euros i un màxim de 5.000.000 euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de  200.000 euros.
 • Els projectes hauran de ser plurianuals, amb inici en el 2022 i finalització el 31 de desembre del 2023 o el 31 de desembre del 2024.
 • Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de dues empreses i un màxim de quatre. L’empresa que representi l’agrupació ha de ser PIME (no micro).
 • La subcontractació dels organismes de recerca és opcional.
 • No s’hi exigeixen activitats de recerca industrial.

3 . PTA GRANS PROJECTES ESTRATÈGICS (GPE)

A les categories de Grans Empreses i Pimes s’hi afegeix la de Grans Projectes Estratègics, enfocada a hidrogen a aeronaus.

 • Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible d’un mínim de 20.000.000 euros i màxim de 35.000.000 euros . El pressupost elegible mínim per empresa serà de  1.000.000 euros per a grans i mitjanes empreses i 500.000 euros per a les petites.
 • Els projectes hauran de ser plurianuals, amb inici en el 2022 i finalització el 30 de juny del 2025 .
 • Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses. L’empresa que representi l’agrupació ha de ser una gran empresa.
 • La subcontractació dorganismes de recerca és obligatòria, amb un 15% mínim del pressupost elegible.
 • Les activitats de recerca industrial són obligatòries, amb un 50% mínim del pressupost elegible.

Els ajuts daquesta convocatòria són incompatibles, durant el seu període dexecució, amb qualsevol altre ajut públic dàmbit europeu, estatal o autonòmic, amb idèntics objectius i finalitat.

Addicionalment, només es podran seleccionar les activitats que compleixin la legislació mediambiental nacional i europea aplicable. Totes les actuacions finançades en el marc de la convocatòria han de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient

Consulta les bases

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 8 de juny del 2022 i finalitzarà el 14 de juliol del 2022 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular .

L’emplenament i la presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar, obligatòriament, a través de la seu electrònica  del CDTI .

Compartir en: