skip to Main Content

SENDA – Universitat Autònoma de Barcelona

IoT
Cybersecurity
AI

Information

El grup de recerca SENDA (Security of Network and Distributed Applications) pertany al Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Compta amb una llarga experiència en recerca i docència en seguretat i xarxes.

Activities

L’activitat del grup de recerca esta principalment orientada a la recerca en seguretat informàtica. Actualment treballa en les següents línies de recerca:

  • Seguretat i privadesa a xarxes oportunistes i xarxes dinàmiques
  • Tecnologia blockhain, i protocols de pagament
  • Privacitat de dades i de comunicacions

Contact

Edifici-Q, Campus UAB, 08193 Bellaterra

Contact person

Sergi Robles
93 581 4477