skip to Main Content

SEAL Aeronautica S.L.

Drones

Information

Companyia aeroespacial que ofereix serveis de recerca, innovació, i solucions de desenvolupament i consultoria, centrades en l’usuari per a la indústria i les autoritats dels àmbits aeroespacial, big data analítics i smart mobility.

Contact

Esteve Terradas 1, 08860 Castelldefels, Barcelona, Spain

Contact person