skip to Main Content

Projecte TECMOVA de teleassistència per a gent gran

IoT

Motivació

La motivació darrera d’aquest projecte va ser utilitzar la tecnologia per millorar la vida de la gent gran.

Objectiu

Endarrerir al màxim l’entrada en una residencia de la gent gran que viu sola, o bé l’entrada en hospital de la gent a qui es fa seguiment d’infermeria a casa.

Solució tecnològica

Sistema automàtic basat en la sensorització de la casa i recopilació de dades cloud per donar informació d’alertes/alarmes.

Model de negoci

Venda directa i mitjançant oferta pública de teleassistència.

Resultats

La tecnologia permetia sobradament complir amb els objectius del projecte, però no tenia encaix en el model de teleassistència actual.

Estat actual

Aturat.

Compartir en: