skip to Main Content

Smart Mobility Campus

IoT

Motivació

El context s’engloba dins la Mobilitat Urbana i les problemàtiques de màxima actualitat que l’afecten; congestió del trànsit, pol·lució, contaminació acústica… Per tant, des d’OTC Engineering voliem oferir un nou model d’operació per l’ús del vehicle compartit ecològic (elèctric).

Utilitzem la tecnologia per facilitar l’usabilitat d’aquest tipus de servei a tots els nivells: usuaris, vehicles i operadors. L’aplicació de la nostra tecnologia és important per simplificar i reduïr els costos de gestió, essent l’única forma de poder operar i mantenir un servei d’aquestes característiques amb un cost assequible per l’usuari.

Dins d’aquest context, apareix l’oportunitat d’implantar la nostra tecnologia dins d’un model de negoci que aposta per la mobilitat eficient i ecològica dins d’un entorn específic com són els campus universitaris dels Estats Units.

Objectiu

Els campus universitaris dels Estats Units són entorns delimitats on conviuen i es desplacen milers d’estudiants cada dia. Per contextualitzar correctament el projecte, cal tenir en compte que aquests campus poden tenir entre 10.000 i 50.000 estudiants residents, i unes superficies de més de 1.000.000 m².L’objectiu del projecte és oferir a estudiants i docents un sistema de transport econòmic, ecològic i amb les màximes comoditats, que permetin reduïr el trànsit de vehicles particulars i contamintants, alliberant espais dedicats a l’aparcament, i reduint la contaminació acústica i la congestió del trànsit.

Solució tecnològica

La implementació de la nostra tecnologia arriba mitjançant un acord amb un fabricant de vehicles per a integrar les nostres unitats telemàtiques. D’aquesta manera, el producte que surt de fàbrica ja és un producte connectat i llest per ser ajustat al model d’explotació que tingui l’operador, i així ser posat al carrer.La tecnologia desenvolupada per OTC Engineering està formada per un dipositiu (Hardware) que s’instala en el vehicle i que realitza una funció de router de comunicacions permetent connectar el vehicle amb el seu entorn (usuari i operador).Mitjançant la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) i la integració d’una tarjeta SIM dins el hardware, aconseguim connectar el vehicle en temps real amb el seu usuari, el qual disposa de totes les eines amb informació disponible en el seu propi smartphone, a través d’una App que també desenvolupem a OTC.Mitjançant aquesta App, l’usuari pot localitzar el vehicle, fer-ne la reserva, realitzar el pagament, accedir-hi i encendre’l, introduir la ruta que vol fer, obtenir informació del trajecte, etc.Per altre banda, utilitzant la tecnologia GPRS, connectem el vehicle amb una Plataforma Telemàtica en el núbol pensada per facil·litar la gestió a l’operador, obtinguent de manera intuitiva i visual tota la informació de valor referent a cada vehicle i cada usuari: situació dels vehicles, estat de les bateries, últims usuaris, viatges realitzats, etc. A més d’un ampli recull de dades i informacions de valor per al model de negoci.

Model de negoci

El model de negoci es basa en oferir el servei de pagament a un cost molt reduït per l’usuari, dins d’un entorn limitat i amb una alta cadència d’ús.Així, un inversor principal adquireix els vehicles, que situa a cada campus universitari (previ acord amb ells) i posa a disposició dels residents del campus l’aplicació mòbil per poder fer-ne ús.El model de negoci per part del client es centra en un baix cost d’ús del servei per tal de garantir una alta rotació.Per OTC com a proveïdor de la tecnologia, cada client requereix d’una posada a punt dels components que formaran el Hardware, i una personalització de les utilitats que aquest oferirà, presents finalment en l’aplicació mòbil. Posteriorment a aquesta ‘customització’, es cobra una llicència per cada vehicle connectat amb la fi d’assegurar un servei i manteniment de la tecnologia i les seves renovacions i millores.

Resultats

La conclusió cap a OTC és positiva, ja que cada vegada més, en tots els segments del mercat (usuaris, operadors i fabricants) hi ha cada cop un major interès en aquest tipus de serveis de mobilitat sostenible i ecològica. S’està preparant la primera entrega de vehicles cap a Estats Units d’aquest projecte en concret, mentre que d’altres vehicles connectats ja circulen avui dia i des de fa uns anys ençà.OTC està convençut de que aquest tipus de models són, a mig i llarg termini, la sol·lució que s’adaptarà a grans ciutats i entorns específics per tal d’alliberar-se de l’ús del vehicle privat i convencional i de tot el que això suposa.

Estat actual

La tecnologia desenvolupada per OTC que suporta i permet aquest tipus de serveis està en constant procés de renovació, per això el model de negoci basat en llicències que permeten al client comptar sempre amb l’última versió del hardware.Així, podem trobar, a banda del porjecte específic pels campus universitaris, diversos projectes de mobilitat sostenible amb tecnologies basades en els mateixos principis, però que acaben desenvocant en d’altres tipus de sol·lucions, no només centrades en l’ús del vehicle compartit, sinó també en l’operativitat de flotes eficient, o en l’aportació de nous serveis i valors afegit pels usuaris de certs vehicles o marques.

Compartir en: