skip to Main Content

Una solució basada en IA per donar informació fiable i completa de la xarxa catalana de ciclisme guanya la 1a edició del concurs d’innovació digital ChallengeDCA

DCA

La plataforma BikeCat, desenvolupada per Schumpit, obté el primer premi del concurs impulsat per Empresa i Treball i l’oportunitat de fer un pilot amb Territori

Les solucions innovadores basades en tecnologies digitals avançades proposades per les empreses SchumpitNeurafy SL i eAgora han estat les guanyadores de la primera edició del ChallengeDCA, el concurs d’innovació digital promogut per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball mitjançant la Digital Catalonia Alliance (DCA), l’aliança de comunitats tecnològiques emergents impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i la Fundació i2CAT que agrupa els principals agents de l’ecosistema català de tecnologies digitals avançades.

L’acte de proclamació de les tres propostes guanyadores s’ha celebrat en el marc del ‘DCA Members Day’, la trobada anual de les comunitats que integren la DCA, que va tenir lloc ahir al CosmoCaixa, a Barcelona, amb la participació del director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria, Lluís Juncà i Pujol, i del director general d’Infraestructures i Mobilitat, David Prat i Soto, en el lliurament dels premis.

En aquesta primera edició del ChallengeDCA, centrada a trobar solucions tecnològiques innovadores per consolidar unes infraestructures de mobilitat de qualitat, segures i digitalitzades al servei de la societat, s’ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), tant en la definició i plantejament dels 5 reptes susceptibles de ser resolts amb l’aplicació de solucions digitals innovadores com en la selecció de les propostes finalistes i guanyadores. La DGIM és la unitat del Departament de Territori que vetlla per la planificació, projecció i construcció d’infraestructures viàries i ferroviàries, de transport per carretera i de mobilitat activa, i que gestiona, modernitza i conserva la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

La selecció de les tres empreses guanyadores es va dur a terme el passat 30 de novembre en una final a porta tancada on van competir en directe les 10 empreses seleccionades com a finalistes d’entre les 20 propostes que s’han presentat en aquesta primera edició del ChallengeDCA: Centre Tecnològic BETA (UVic)eAgoraiMotion AnalyticsMosaic FactorNabla VisionNeurafyNextretSchumpitSimig Solutions Storydata.

Després que les 10 empreses finalistes presentessin les solucions dissenyades per donar resposta als reptes plantejats, un jurat integrat per representants de la Secretaria de Polítiques Digitals, la DGIM i la Fundació i2CAT va triar els tres projectes guanyadors:

  1. Primer premi: BikeCat, la plataforma catalana del món de la bicicleta. La plataforma desenvolupada per Schumpit, permetrà als usuaris de bicicletes obtenir una informació real i fidedigna de l’estat de les rutes i recorreguts de tota la xarxa viària catalana, carregar-ne de nous, i indicar incidències en temps real per informar la comunitat i, si escau, les administracions. La plataforma incorpora algoritmes d’IA per poder oferir predictibilitat de variables clau en el càlcul i planificació de rutes i desplaçaments (meteorologia, densitat de trànsit, tancaments de vies per actes esportius o populars, risc d’incendis, etc). La solució dona resposta al repte 1 de proporcionar informació fiable i completa sobre la xarxa de ciclisme de Catalunya.
  2. Segon premi: Senyalització Lluminosa. La solució proposada per l’empresa Neurafy SL és un sistema lluminós que està integrat en el mateix paviment de la carretera, convertint els carrils en un sistema adaptatiu en funció de les necessitats de cada moment. Aquesta solució dona resposta al repte 5 d’implementació i gestió de senyalització horitzontal variable per optimitzar la capacitat de les carreteres.
  3. Tercer premi: Notificació d’incidències a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. L’aplicació (App) desenvolupada per l’empresa eAgora permet reportar incidències viàries tant per part d’agents especialitzats com de la ciutadania. A partir d’una base de dades unificada, eines de geolocalització, documentació gràfica, imatges georeferenciades de la incidència i traçabilitat de tot el procés des de la recepció de la incidència fins a la resolució, permet agilitar el procés de rebuda i resolució d’incidències, millorar la informació aportada i fer més eficient l’assignació de recursos i de prioritats. El repte abordat amb aquesta solució és el 2 de millorar la comunicació unidireccional de l’usuari cap a l’Administració en la detecció d’incidents i interrupcions viàries.

Les tres propostes guanyadores han rebut premis en metàl·lic per un valor total de 20.000 euros (15.000, 3.000 i 2.000€, respectivament) i, en el cas de la primera, l’oportunitat de fer una prova pilot sobre el terreny amb la DGIM.

Sobre el ChallengeDCA amb la DGIM

El ChallengeDCA agafa el relleu del concurs d’innovació digital SmartCatalonia Challenge, promogut per Polítiques Digitals per incentivar les pimes i startups tecnològiques a crear solucions per abordar la transformació de sectors i entitats del país. S’estrena com a nou servei de dinamització sectorial de la DCA adreçat als més de 540 membres de les sis comunitats tecnològiques de la DCA i a consorcis d’empreses, startups i pimes que, com a mínim, incloguin un membre de l’aliança.

En aquesta primera edició, dedicada a la consolidació d’unes infraestructures de mobilitat de qualitat, segures i digitalitzades a Catalunya, les empreses participants han hagut de donar resposta a algun o alguns dels 5 reptes plantejats per la DGIM:

  1. Proporcionar informació fiable i completa sobre la xarxa de ciclisme de Catalunya (GeoBike). L’objectiu del primer repte, emmarcat en l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025, és proporcionar una font oficial i fiable dels traçats georeferenciats de vies ciclistes de Catalunya i dels serveis vinculats.
  2. Millorar la comunicació unidireccional de l’usuari cap a l’Administració en la detecció d’incidents i interrupcions viàries. Amb l’objectiu de connectar i implicar l’usuari de la carretera amb el gestor, així com millorar l’eficiència en la detecció, comunicació i resolució d’incidències.
  3. Comptabilitzar les emissions de carboni generades per la DGIM en la seva activitat. Per determinar quines activitats són les més generadores de carboni i poder monitorar-les de forma que la petjada es redueixi progressivament fins a assolir els objectius marcats.
  4. Millorar la seguretat viària per prevenir situacions perilloses ocasionals a la carretera. Amb l’objectiu de millorar la seguretat específica dels ciclistes, i la de tots els usuaris de les carreteres, davant de xocs amb obstacles per esllavissades o amb animals que envaeixen la calçada.
  5. Implementació i gestió de senyalització horitzontal variable per optimitzar la capacitat de les carreteres. Per poder senyalitzar i abalisar carreteres de forma variable amb nous carrils sense necessitat de posar cons físicament, assegurant les condicions de seguretat viària i evitant el treball físic dels operaris de conservació.
Compartir en: