skip to Main Content

El Govern impulsa el centre de proves de motors coet de l’Estratègia NewSpace a l’aeroport de Lleida-Alguaire

DCA
NewSpace

És una de les infraestructures clau previstes a l’Estratègia NewSpace de Catalunya promoguda pel Govern per impulsar aquest nou àmbit econòmic i les oportunitats que genera

El centre de proves de motors de coet, una de les infraestructures clau previstes a l’Estratègia NewSpace impulsada pel Govern per promoure la nova economia de l’espai, ha fet avui el primer pas per al seu establiment, desenvolupament i consolidació a l’aeroport de Lleida-Alguaire, amb la signatura del contracte d’adjudicació de la primera fase del projecte a l’empresa Pangea Aerospace. Aquesta primera fase inclou les obres de condicionament del banc de proves de subcomponents (ignitors, injectors, materials, etc.) i la redacció del projecte constructiu, en el mateix espai, del banc de proves per a motors de coet de fins a 500 Kilonewtons de potència que integraran el nou centre.

Així ho han anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, en l’acte de presentació del nou centre, que ha tingut lloc a la zona de proves de l’aeroport lleidatà just després de la signatura del contracte per part del president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate Del Sol, com a entitat licitadora, i del director general de Pangea, Adrià Argemí Samsó, com a empresa adjudicatària.

Tal com es destaca a l’avantprojecte de la licitació, redactada a partir de les directrius i els estudis tècnics elaborats per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), actualment Europa compta amb pocs entorns o espais adients per fer proves de propulsió per a coets-llançadora. Els que hi ha, estan saturats i amb llistes d’espera de més d’un any per poder-los utilitzar. Per tant, disposar d’aquestes infraestructures a Catalunya suposa una oportunitat per posicionar el país en aquest mercat emergent i convertir Lleida-Alguaire en espai referent i pol d’atracció de projectes públics i privats de l’ecosistema aeroespacial local i global, un sector industrial d’alt valor afegit.

El nou centre de proves de motors coet s’ubicarà a l’actual zona de proves de l’aeroport de Lleida-Alguaire, un espai de terra i formigó de 95 metres de llargada per 65 d’amplada envoltat per una tanca perimetral amb accés restringit. Aquest espai, habilitat amb un seguit de mòduls per donar cabuda a les peticions privades per fer-hi proves, ja ha estat utilitzat puntualment per algunes empreses de l’ecosistema aeroespacial com Pangea, que hi ha provat el seu motor U-NYX de propulsió per a satèl·lits U-NYX i sub-components del motor de coet ARCOS, i l’associació d’estudiants de l’ESEIAAT-UPC Cosmic Research. Altres empreses privades i l’Agència Espacial Europea (ESA) també han requerit informació de les instal·lacions per provar-hi altres sistemes al 2024.

La posada en marxa del contracte signat avui suposarà avançar en aquest sentit, ja que permetrà engegar les operacions comercials del centre i assentarà les bases per a l’ampliació i consolidació d’aquest espai com a zona de proves amb capacitat per donar servei a diferents actors de l’ecosistema aeroespacial i amb la flexibilitat i els costos que requereix l’economia NewSpace.

Dos projectes per a la primera etapa

El contracte signat avui suposa el tret de sortida de dos projectes que es faran en paral·lel i que completaran la primera etapa de la construcció del centre de proves de motors coet a Lleida-Alguaire.

El primer, amb un pressupost de 250.000€ i un termini d’execució de 5 mesos, inclou les obres per condicionar aquest espai i convertir-lo en una zona de proves de subcomponents, amb la construcció de sala de control, oficines, magatzem, taller, laboratori, zona de proves, zona de lavabos, dutxes i vestidors, espai de rentatge d’ulls d’emergència, zona de descans, office i zona verda amb ombra a l’exterior.

El segon, amb un pressupost de 350.000€, consisteix en la redacció d’un projecte constructiu per millorar les instal·lacions i adaptar aquest mateix espai per convertir-lo en una zona de proves de motors de coet de fins a 500kN de potència. El projecte constructiu haurà de detallar, entre d’altres, les dimensions i característiques de les instal·lacions i les estructures necessàries per poder realitzar aquest tipus de proves (incloent parets, estructures de suport, paviments, materials necessaris, etc).

El marc, l’Estratègia NewSpace de Catalunya

L’octubre del 2020, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia NewSpace de Catalunya per impulsar la nova economia de l’espai i desenvolupar una nova indústria d’alt valor afegit generadora d’oportunitats, creixement econòmic, talent i ocupació. Un dels eixos d’actuació de l’Estratègia, promoguda pel Govern amb la col·laboració de l’IEEC, la Fundació i2CAT i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), està vinculat al desenvolupament de les infraestructures necessàries per a la validació i l’assaig de noves tecnologies, i, per tant, a disposar d’un entorn capacitat per a l’atracció de projectes, d’origen públic o privat, i d’empreses d’aquest sector.

En aquest context i alineat amb la voluntat de desenvolupar l’aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma industrial i tecnològica, el Govern vol convertir-lo en una àrea de desenvolupament empresarial de caire cientificotècnic composta de diferents unitats per desenvolupar-hi activitats vinculades al sector espacial. És a dir, en un centre de desenvolupament de la indústria aeronàutica i de l’espai, i de cooperació entre els àmbits acadèmic i industrial en benefici de la transferència de coneixement.

El centre de proves de motors de coet és una de les infraestructures clau per assolir aquest objectiu, especialment demandada pels diferents agents del món empresarial, industrial i científic de l’ecosistema aeroespacial català, i sobretot del sector NewSpace, per poder créixer, internacionalitzar-se i ser competitius en aquest nou àmbit econòmic basat en en l’ús de satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa altura i en l’explotació de les seves dades.

Compartir en: