skip to Main Content

Oberta la convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació urbana per a Barcelona fins al 27 de maig

DCA

BIT Hàbitat donarà suport a projectes que tinguin impacte en la transició energètica i l’emergència climàtica i en la transformació urbana, l’habitatge i la cohesió social

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes adreçats a donar resposta a dos reptes urbans que constitueixen una prioritat en l’agenda local de Barcelona. D’una banda, la transició energètica i l’emergència climàtica, i de l’altra, la transformació urbana, habitatge i cohesió social i territorial. La 3a convocatòria d’ajuts La Ciutat Proactiva es va obrir el passat 2 de maig i es podran presentar propostes fins al 27 de maig.

El proper 6 de maig d’11.00 a 14.30 hores s’organitza una jornada tècnica per presentar la convocatòria. La convocatòria va adreçada, de manera individual o consorciada, als següents col·lectius: persones físiques, microempreses i petites empreses, empreses emergents, cooperatives, centres d’investigació i innovació, universitats, fundacions, associacions, col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga, consorcis temporals de persones físiques o jurídiques. A més, es valoraran positivament les propostes d’entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari i les d’entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Solucions a reptes urbans

La convocatòria pretén promoure la innovació́ urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, a fi de trobar solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat. Per això, es busquen projectes d’innovació urbana amb un component innovador i diferencial, d’alt impacte, bottom up, executables a curt termini, però escalables i sostenibles econòmicament. Amb el llançament d’aquesta convocatòria es vol donar a dos reptes urbans que impactin en les àrees següents:

1.Transformació energètica i emergència climàtica:

  • Sobirania energètica
  • Descarbonització urbana i neutralitat climàtica
  • Models de consum i qualitat de vida

2.Transformació urbana, habitatge i cohesió social

  • Regeneració urbana i dret a l’habitatge
  • Barri i ciutat pròxima
  • Innovació social

Per aconseguir-ho, es busquen projectes (de 50.000 € a 150.000 €) adscrits a una o més àrees d’actuació referenciades que incloguin el desenvolupament d’activitats de demostració o pilots que permetin validar de manera fiable els plantejaments inicials del projecte, així com l’assoliment dels impactes estimats. L’import total de l’ajut és de 500.000 euros i entre els principals avantatges a l’hora de participar-hi s’hi troben l’accés a una subvenció del 80% del cost total de projecte, l’assessorament i acompanyament tècnic, l’accés a tecnologia per desenvolupar prototips i la difusió i el coneixement amb l’ecosistema innovador.

Tots els detalls sobre la convocatòria aquí.

Compartir en: