skip to Main Content

LTA Labs

Blockchain

Informació

LTA Labs és una empresa dedicada a crear productes, basats en criptografia avançada i tecnologia blockchain, que permetin millorar la vida i autonomia financera a ciutadans de tot el món.

Activitats

LTA Labs desenvolupa productes software amb tecnologies avançades que s’enmarquen dins del món de web3.

Contacte

Carrer de l'Empordà 8

Persona de contacte: