skip to Main Content

Light Eyes

IoT
Ciberseguretat
IA

Informació

Light Eyes ofereix serveis tecnològics que busquen evitar la pèrdua de dades, que faciliten l’estalvi optimitzant recursos humans i infraestructures tecnològiques, així com la preparació d’infraestructures per evitar errors humans amb conseqüències desastroses per a l’activitat corporativa.

Activitats

Light Eyes ofereix serveis de ciberseguretat per detectar i avaluar riscos, solucionar problemes i protegir les empreses perquè es puguin centrar en la seva activitat. Entre aquestes activitats, s’hi troben serveis com:

  • Ciso as a Service: aquella figura que alinea els objectius de seguretat amb els de l’empresa. S’encarrega de crear el pla estratègic de seguretat, la supervisió a l’accés de la informació i el compliment normatiu i la coordinació de la resposta a incidents i els DRP (Disaster Recovery Plan).
  • Anàlisi de Vulnerabilitats: determinen el nivell d’exposició dels actius digitals de l’empresa i es comproven les debilitats i fortaleses davant de les possibles amenaces externes i internes.
  • Seguretat en el correu electrònic: filtres antivirus, antiphishing, i antispam per a les comunicacions per correu dotades d’intel·ligència artificial.
  • Campanyes de phishing: comproven les bones pràctiques i la implementació de polítiques de seguretat per part dels usuaris mesurant la seva conscienciació.
  • Servei de SOC: servei de “Security Operation Center” de forma continuada. Aquest seguiment es fa amb alertes que es generen 24×7. Amb Apolo es podrà arribar al màxim nivell de control, monitorització i intel·ligència d’aquestes accions.
  • Light Eyes Academy: el Curs de Capacitació Professional en Ciberseguretat dota d’eines pràctiques en ciberseguretat i proporciona les competències necessàries per tal de garantir l’ús de les noves tecnologies de manera eficient i segura.

Contacte

C/ Sant Joan de la Salle 42, 08022, Barcelona

Persona de contacte:

Joel Araujo Figuera
671 984 962