skip to Main Content

VOTTUN S.L.

IoT
Blockchain
Drones
Cybersecurity
AI
NewSpace

Information

VOTTUN és “el WordPress per a la Web3”, una plataforma que inclou RestAPIs i templates (productes ready-to-use) que facilita a les empreses utilitzar solucions Blockchain més avantatjoses pels seus casos d’ús i models de negoci web3.

Activities

VOTTUN, disposa d’innombrables solucions en tecnologia Blockchain, destacant: els NFTs, certificats, traçabilitat, credencials, serveis cripto de tokenizació i custòdia, així com també els moneders per a cripto actius o els pagaments instantanis.

La seva plataforma d’APIs multiblockchain permet als desenvolupadors i empreses utilitzar les blockchains públiques que millor s’adaptin al seu cas d’ús de manera escalable i amb una implementació senzilla que pot connectar els seus sistemes (ERP, LMS, etc). Els desenvolupadors poden connectar a través de RestAPIs els seus casos de negoci i la nostra tecnologia els proporciona els mòduls necessaris per a utilitzar la blockchain: gestió de claus, creació de carteres per a transaccions, custòdia, control de dades, etc.

Vottun treballa amb més de 200 blockchains entre les quals destaquen: Ethereum, Stellar, Avalanche, Polygon, Binance Smart Chain, Algorand, etc. De manera regular s’afegeixen noves xarxes de manera que els seus clients sempre puguin usar les xarxes blockchain millors i més populars, podent canviar de l’una a l’altra amb un simple clic.

Contact

La Pedrera-Casa Milà, Passeig de Gràcia 92, 2n pis - 08008

Contact person

Casos d'èxit

Vottun

VOTTUN S.L.

Motivation   Goal   Technology Solution   Business Model   Results   Current status  

Blockchain