skip to Main Content

Tracktio

IoT

Information

Empreses del sector Indústria, Logísticia, Retail i Salut utilitzen les solucions de tracking IoT desenvolupades per Tracktio, que permeten a les empreses traçar en temps real i posicionar amb alta precisió actius de tot tipus com mercaderies, palets així com també treballadors o clients.

Activities

L’arquitectura consta de tags amb sensors, estacions base wireless i una plataforma software amb alt component d’algoritmes RTLS i standards IoT per a l’anàlisi de dades, predicció d’esdeveniments i visualització.

Tracktio ofereix solucions IoT adreçades a 3 verticals:

– Indústria i Logística: automatització de processos, control de stocks i localització de treballadors en entorns perillosos.
– Hospitals: optimització del flux de pacients, localització d’equips d’electromedicina i traçabilitat de visitants.
– Retail: automatització de botigues, inventaris i monitorització del comportament dels clients en temps real.

Contact

C/ Forasté, 17, Baixos 2a 08022 - Barcelona
686463982

Contact person

Fran Pinyol
686463982