skip to Main Content

TECNIO Centre EASY

AI

Information

TECNIO Centre EASY a la Universitat de Girona és un grup de recerca que compta amb el suport de l’agència catalana ACCIÓ, que destaca per les seves activitats vinculades a transferència tecnològica. Actualment, aquestes activitats se centren especialment en plataformes d’innovació oberta (nir-vana.eu), blockchain i tecnologies smart contracts amb un gran nombre de projectes R+D d’èxit vinculats a blockhain, monedes digitals i perseveració digital.
EASY pertany a l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) de la Universitat de Girona, una institució pública centrada en la docència, en la investigació i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat a través de la creació, la transmissió, la difusió de coneixement vinculat a la ciència, la tecnologia, les humanitats, les ciències socials i l’art. La Universitat de Girona, fortament arrelada a Catalunya i a la cultura catalana, és un dels principals motors econòmics i culturals de la regió.
El TECNIO Centre EASY és responsable del Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents a la Universitat de Girona, format per especialistes en agent intel·ligents, monedes digitals i preservació digital. També és responsable del Màster en Distributed Ledger Technologies and Artificial Intelligence. El Centre també compte amb més de 200 publicacions internacionals així com més de vint tesis doctorals supervisades en els últims anys.

Activities

TECNIO Centre EASY és un centre d’R+D amb visió emprenedora que ha creat diverses companyies spin-off, com per exemple el primer equip mundial de futbol robòtic ja el 1996, intel·ligència del client el 2000, atenció als ciutadans intel·ligents el 2006, monedes virtuals el 2011 i diverses iniciatives de blockchain a partir del 2017. La seva investigació en monedes complementàries i virtuals va començar l’any 2006 i més tard es van quedar fascinats per la interrupció de les tecnologies Blockchain i SmartContracts i els seus avantatges. Des d’aleshores, han estat treballant en aquest tema per dissenyar nous tipus de monedes aptes per a Internet, escanejant les seves aplicacions en general i en IP i innovació oberta en particular. Avui el seu investigador principal i director, el professor de la Rosa, està assessorant diversos projectes blockchain, com per exemple licens3d.com, taboow.org, backtolife.centreasy.com, scie-chain.com, servicechain, nir-vana.eu, Reciclos.com

Contact

C/ Emili Grahït 91, 17071, Girona

Contact person

Pep Lluis de la Rosa
+34 674 388 894