skip to Main Content

Straker Spain

AI

Information

Straker.ai (anteriorment Straker Translations) és una empresa tecnològica global que proporciona serveis de traducció de llengües impulsats per la IA. La plataforma utilitza l’aprenentatge automàtic i una xarxa de traductors humans per oferir traduccions precisses i eficients en nombroses llengües. Straker.ai té com a objectiu revolucionar la indústria de la traducció mitjançant l’ús de tecnologia avançada per agilitzar els processos, facilitant així la comunicació de les empreses en diversos idiomes.

Activities

Slack & Teams app, Verify

Contact

Tànger 86

Contact person

Fèlix Donoso
626878971