skip to Main Content

La Salle

IoT

Information

Universitat Ramon Llull (URL) és una organització federada sense ànim de lucre formada per diferents centres universitaris. Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) – La Salle és un d’ells, responsable de la formació universitària en els àmbits d’enginyeria, arquitectura i negoci.

Activities

Diversos grups de recerca d’enginyeria de La Salle R&D treballen en línies de recerca IoT:

-GTM ‘ Research Group on Media Technologies.
-GRITS ‘ Research Group on Internet Technologies & Storage.
-GR-SETAD ‘ Research Group on Electronic Systems, Telecommunications and Data Analysis.
-Des de l’àmbit més pur telemàtic, disseny, desplegament i interconnexió de xarxes heterogènies, estructurades o ad hoc, per la comunicació d’objectes i sensors, especialment en els àmbits d’Smart Cities i Smart Grids.
-L’ús de tecnologies de Cloud Computing i noves arquitectures de xarxa (ICN, Service/role-oriented, SDN) per a l’emmagatzemament i processament distribuït de les dades recollides per sensors i la gestió eficient de la xarxa.
-La gestió de la seguretat i la Qualitat de Servei (QoS) en entorns M2M, i el desenvolupament de plataformes Web de control d’objectes, (WoT).
-El desplegament de xarxes de sensors low-cost per a la generació de mapes acústics dinàmics per la ciutat. Identificació d’esdeveniments acústics anòmals que poden distorsionar la representació dels nivells de soroll de trànsit capturats pels sensors. Desenvolupament de SW sobre sensors instal·lats a la ciutat (càmeres: surveillance, reconeixement de vehicles, places d’aparcament…)
-Estudi de noves formes d’interacció entre objectes i persones (‘Seamless’ interaction).

Contact

Sant Joan de La Salle, 42 08022 - Barcelona
626 375 737

Contact person

Ramon Martín de Pozuelo
626 375 737