skip to Main Content

IoT Partners

IoT

Information

IoT Partners és una empresa consultora que proporciona solucions hardware/software completes a la industria de IoT focalitzant-se en serveis com l’acceleració de projectes tecnològics a través de la consultoria, el disseny de prototips i la formació d’equips.

Activities

Enginyeria, Arquitectura, Ciències i Tecnologia. Són els quatre grans àmbits de coneixement al voltant dels quals gira l’activitat de transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Disposen d’un ampli coneixement en electrònica, sensòrica, hardware, software, transmissió d’informació i analítica de dades que els permet oferir solucions a diferents sectors com:

– Medi Ambient
– Gestió d’infraestructures
– Fabricació avançada
– Gestió de l’energia
– Health
– Construcció i domòtica
– Mobilitat

Ofereixen a les empreses solucions tecnològiques integrals, un suport tecnològic multidisciplinari i transversal per respondre a les seves necessitats i reptes tecnològics.

Contact

Montserrat, 6 08160 - Montmeló
617 738 203

Contact person

Màrius Montón
617 738 203

Casos d'èxit

TrashTrack

IoT Partners, Thethings.io

Motivació L’objectiu d’aquest projecte és monitoritzar amb dispositius GPS residus sòlids urbans i residus industrials per analitzar la dinàmica que recorren i com aquestes distancia depèn del tipus de material,…

IoT