skip to Main Content

HashingDNA

IoT
Blockchain
Drones
Cybersecurity
AI

Information

Són una empresa de desenvolupament de solucions en tecnologia blockchain. Actualment, tenen diferents API per fer certificats digitals, NFT, smart contracts, tokens, etc. que treballen sobre diferents blockchains (Stellar, Polygon, Solana, etc..). El model de negoci consisteix en la venda de certificats (el preu oscil·la entre 0,26 €/certificat i els 0,018 €/certificat) en funció del volum). En paral·lel també fan desenvolupaments a mida en tecnologia blockchain.

Activities

Des de HashingDNA desenvolupen diferents APIs que s’integren fàcilment sobre qualsevol programa informàtic i que permet certificar aquelles dades que siguin crítiques per a una empresa aconseguint dotar d’una capa de seguretat addicional les comunicacions de les empreses. L’API té les següents característiques:

  1. Seguretat: no entra en el software client amb el qual no tenen problemes de seguretat. Des de el software client es llegeix el hash del arxiu que es vol certificar i es fa una crida a seva API. Aquesta estampa el hash del arxiu i retorna un número de transacció.
  2. Confidencialitat: no veuen en cap moment l’arxiu que estan certificant, ja que treballen sobre el hash del arxiu i, per tant, no incompleixen la LOPD de cap país.
  3. Treballen amb qualsevol classe d’arxiu (imatges, videos, csv, pdf, xls, etc…), ja que treballen sobre el hash del arxiu.
  4. Treballen sobre la blockchain de Stellar, Polígon o Solana, ja que ofereixen uns preus molt econòmics (el preu del certificat oscil·la entre els 0,26 €/certificat i els 0,018 €/certificat en funció del volum) i una velocitat de certificació molt elevada (poden arribar als 5.000 certificats per segon sense buffer).
  5. Redundància. Tenen un sistema de anivellació de càrregues que en el moment en el qual canvia la infraestructura tecnològica d’una blockchain i es desconecten, automàticament certifiquen sobre un altre blockchain. Amb això poden oferir un SLA del 100%.

Contact

Rambla d'Iberia 97, 08205, Sabadell

Contact person

Edgar Jorda
609558758