skip to Main Content

Dear Intelligence SL

AI

Information

Dear Intelligence és una empresa que té un doble objectiu: digitalitzar la intel·ligència tàcita dels negocis a través de transformar-la en Intel·ligència Artificial i fer possible la creació d’intel·ligència artificial a la PiME.
Per aconseguir aquest doble objectiu, ha creat i registrat una metodologia i una sèrie d’eines que els fan possibles.

Activities

Aplica la metodologia Aittitudes.com per aconseguir la implicació dels equips de negoci de les empreses sense necessitat de coneixements tecnològics. Per a Dear Intelligence, la intel·ligència d’un negoci parteix dels equips de negoci, que han de contestar el “què” i el “per què” cal fer intel·ligència artificial, i els equips tecnològics, que han de contestar el “com”. Tot ho fan posant el focus en el Retorn de la Inversió.

Tenen eines de gestió de la propietat, qualitat de les dades i sistema de monetització de la IA que permeten afrontar projectes de creació d’IA de forma consorciada. Creen un sistema que propicia el desenvolupament d’IA en entorns clusteritzats o cooperativistes, d’aquesta manera la PiME pot accedir a una tecnologia amb alts requeriments de dades i desenvolupament.

Contact

Esade Creapolis, Av. de la Torre Blanca, 57, 08205, Sant Cugat del Vallès

Contact person

Xavier Martí i Renom
+34 607245429