skip to Main Content

Cellnex Telecom

IoT

Information

Cellnex Telecom és el principal operador independent d’infraestructures per les telecomunicacions inalàmbriques d’Europa. S’ha posicionat al capdavant del sector en l’àmbit de les xarxes de nova generació amb la seva seu ubicada a Barcelona.

Activities

Cellnex Telecom és el principal operador independent d’infraestructures per les telecomunicacions inalàmbriques d’Europa. ha fet una aposta ferma per al desenvolupament de la seva xarxa de gairebé 15.000 sites amb l’adquisició de torres de telefonia mòbil i la compra de la societat italiana TowerCo, que posiciona la companyia en el desenvolupament de xarxes de nova generació. La central de la companyia està ubicada a Barcelona.
Cellnex desenvolupa solucions en el camp dels projectes Smart Cities que optimitzen els serveis per al ciutadà a través de xarxes i serveis que faciliten la gestió municipal. En aquest àmbit, està desplegant una xarxa de comunicacions intel·ligents que permet la connexió entre objectes i, per tant, el desenvolupament d’un ecosistema sòlid per la Internet de les Coses.
Així mateix és rellevant el paper de Cellnex Telecom en el desplegament de les xarxes de seguretat i emergència per a tots els cossos de seguretat, conegudes com xarxes TETRA o pel seu acrònim en anglès PPDR (Public Protection and Disaster Relief). Aquesta línia d’activitat de la companyia resumeix tant el grau de qualificació de l’equip humà que les gestiona com la resiliència i fiabilitat de l’arquitectura de les pròpies xarxes i equips que les configuren. També està molta activa en las tasques de R+D+i en l’àmbit del vehicle connectat.

Contact

Parc Logístic, 12-20 08040 Barcelona
935 031 287

Contact person

Francisco Javier Marcos Álvarez
935 031 287

Casos d'èxit

Xarxa de Dades IoT

Cellnex Telecom

Motivació Iniciativa corporativa per a desenvolupar solucions de connectivitat de nova generació mitjançant una xarxa específica de dades per a aplicacions en la IoT. Objectiu Solució alternativa a les tecnologies de…

IoT