skip to Main Content

BSC-CNS

IoT
AI

Information

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar i gestionar tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic. Un equip multidisciplinar i instal·lacions informàtiques d’alt rendiment fan del BSC-CNS un centre internacional d’excel·lència en e-Ciència.

Activities

SERVIOTICY
Departament del BSC: Ciències de la Computació
Investigador: Dr. David Carrera
Descripció de la tecnologia: plataforma en línia per al processament de dades de la ciutat intel·ligent. Les plataformes permeten la indexació i emmagatzematge de dades i processament en temps real
Mercat Objectiu: agents intermedis que proporcionen solucions de la ciutat de manera intel·ligent als ajuntaments de les grans ciutats
Proposta de valor: El processament, indexació i emmagatzematge en temps real Smart City Big Data

Contact

Jordi Girona, 29-31 08034 Barcelona
619 187 006

Contact person

Anna Escoda
619 187 006