skip to Main Content

ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN S.A.

IoT
Cybersecurity
AI

Information

ANCO és una consultora tecnològica especialitzada en serveis TIC en les vessants de la computació, virtualització, storage, ciberseguretat i cloud.

Activities

Ciberseguretat i Cloud Computing.

Contact

C/ Casp, 23, 08010, Barcelona

Contact person

Pere Collado
902301100