skip to Main Content

AllRead Machine Learning Technologies

AI

Information

El seu negoci principal se centra en un programari de visió artificial basat en aprenentatge computacional que permet automatitzar processos operatius en detectar i digitalitzar text, codis i símbols en cadenes de subministrament.

La solució de lectura disruptiva es basa en una arquitectura de xarxa neuronal convolucional que genera lectures directament amb gran eficiència i rendiment. Es tracta d’una nova generació de models d’aprenentatge computacional, que permeten la identificació, la traçabilitat i el monitoratge d’actius i mercaderies en entorns logístics i trànsits intermodals, adaptat a diferents necessitats de mercat logístic-portuari. La tecnologia identifica en fluxos d’imatges el text de valor per al client (codis, números de sèrie, etc.), fins i tot en contextos operatius difícils (condicions atmosfèriques complexes, moviment, desenfocament , desgast, rotació, taques, etc.), amb precisió propera al 100% on altres tecnologies OCR fallen.

Els seus algorismes d’IA estan enfocats en l’automatització de la traçabilitat per tal de donar autonomia i agilitzar i accelerar els temps de reacció i aprenentatge als ports i terminals logístiques. El seu propòsit transformador es basa a aprofitar actius ja existents a les terminals, emprant les seves càmeres de videovigilància com a punts de traçabilitat en lloc de la instal·lació de pòrtics OCR, per tal de poder arribar a oferir com a interfície la traçabilitat d’actius sota demanda. L’automatització de tasques manuals permet escalabilitat i l’exponencialitat, i les seves soluciones filtren l’abundància externa de trànsits de contenidors en valor intern. La seva política d’experimentació continua i d’innovació oberta en el sector portuari els ha permès obtenir els millors algorismes de reconeixement en aquest camp.

Activities

El seu negoci principal se centra en un programari de visió artificial basat en aprenentatge computacional que permet automatitzar processos operatius al detectar i digitalitzar text, codis i símbols en cadenes de subministrament.

La solució de lectura disruptiva es basa en una arquitectura de xarxa neuronal convolucional que genera lectures directament amb gran eficiencia i rendiment. Es tracta d’una nova generació de models d’aprenentatge computacional, que permeten la identificació, la traçabilitat i la monitorització d’actius i mercaderies en entorns logístics i trànsits intermodals, adaptat a diferents necessitats de mercat logístic-portuari. La tecnologia identifica en fluxos d’imatges el text de valor per al client (codis, números de sèrie, etc.), fins i tot en contextos operatius difícils (condicions atmosfèriques complexes, moviment, desenfocament , desgast, rotació, taques, etc.), amb precisió properes al 100% on altres tecnologies OCR fallen.

Els seus algorismes d’IA estan enfocats en l’automatització de la traçabilitat per tal de donar autonomia i agilitzar i accelerar els temps de reacció i aprenentatge als ports i terminals logístiques. El seu propòsit transformador es basa en aprofitar actius ja existents a les terminals, emprant les seves càmeres de videovigilància com a punts de traçabilitat en lloc de la instal·lació de pòrtics OCR, per tal de poder arribar a oferir com a interfície la traçabilitat d’actius sota demanda. L’automatització de tasques manuals permet escalabilitat i l’exponencialitat, i les seves soluciones filtren l’abundància externa de trànsits de contenidors en valor intern. La seva política d’experimentació continua i d’innovació oberta en el sector portuari els ha permès obtenir els millors algorismes de reconeixement en aquest camp.

Contact

Pier 01 - Palau de Mar - C Pl. Pau Vila, 1 08039

Contact person

Marçal Rossinyol
+34 932 203 6 99